FIBOX Make Difficult Easy

VERTIKAL BRANDTEST FOR BRANDBARHEDSKLASSIFIKATION UL 94- 5V

 

UL 94 5V test trial arrangement

UL 94 5V – testopstilling

 

Længden af teststykket er 5" (127 mm) og bredden er 0,5" (12,7 mm), tykkelsen må ikke overstige 0,5" (12,7 mm). Brændbarhedsklassificering gives for specifikke tykkelses¬intervaller, hvorfor både max. og min. tykkelsesstykker skal testes. Pladen fastgøres 1/4" fra den øvre ende, i vertikal position. Brænderen justeres således at denne danner en 5" flamme, med en blå kerne på 1". Flammen rettes ind mod pladen nedefra, med en afstand på 1". Flammen tilføres i 5 sekunder, hvorefter denne fjernes i 5 sekunder, dette gentages fem gange. Denne test udføres på fem forskellige prøvestykker.

Det testede materiale klassificeres som UV 94-5V hvis:

A) Ingen teststykker brænder eller gløder i mere end 60 sekunder efter den femte antænding.

B) Intet materiale falder ned fra emnerne.

Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy