Forside > Kapslinger > Teknisk info > Brandbarhedsklassifikation > UL 94: V-O, V-1 and V-2
FIBOX Make Difficult Easy

VERTIKAL BRANDTEST FOR BRANDBARHEDSKLASSIFIKATION
UL94 V-O, UL94 V-1 OG UL94V-2

UL 94 V test trial arrangement

UL 94 V – testopstilling

 

Længden af teststykket er 5" (127 mm) og bredden er 0,5" (12,7 mm), tykkelsen må ikke overstige 0,5" (12,7 mm). Pladen fastgøres 1/4" fra den øvre ende, i vertikal position. 12" (305 mm) under pladen anbringes et fast mål, beklædt med bomuld. Brænderen justeres således at denne danner en 3/4" blå flamme. Flammen rettes ind mod pladen nedefra, med en afstand på 3/8" (9,5 mm). Flammen tilføres i 10 sekunder og fjernes, brande tiden på pladen registreres, og når ilden dør ud, sættes flammen omgående til igen i 10 sekunder. Herefter registreres brandtid og glødetid igen. Denne test udføres på fem forskellige prøvestykker..

Det testede materiale klassificeres som UV 94 V-O hvis:

A) Ingen af de fem testede prøver brænder over 10 sekunder efter at flammen er fjernet.

B) Den samlede brandtid for de 10 flammetests ikke overstiger 50 sekunder.

C) Ingen af teststykkerne brænder eller gløder op til fastgørelsen.

D) Der ikke falder dele af emnet ned på bomulden nedenfor, og antænder denne.

E) Ingen af stykkerne gløder længere end 30 sekunder.


Det testede materiale klassificeres som UV 94 V-1 hvis:

A) Ingen af de fem testede prøver brænder over 30 sekunder efter at flammen er fjernet.

B) Den samlede brandtid for de 10 flammetests ikke overstiger 250 sekunder.

C) Ingen af teststykkerne brænder eller gløder op til fastgørelsen.

D) Der ikke falder dele af emnet ned på bomulden nedenfor, og antænder denne.

E) Ingen af stykkerne gløder længere end 60 sekunder.


Det testede materiale klassificeres som UV 94 V-2 hvis:

A) Ingen af de fem testede prøver brænder over 30 sekunder efter at flammen er fjernet.

B) Den samlede brandtid for de 10 flammetests ikke overstiger 250 sekunder.

C) Ingen af teststykkerne gløder op til fastgørelsen.

D) Der kun falder dele af emnet ned, som brænder et øjeblik og kun antænder et begrænset område af bomulden nedenfor.

E) Ingen af stykkerne gløder længere end 60 sekunder.

Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy