FIBOX Make Difficult Easy

HORISONTAL BRANDTEST FOR BRANDBARHEDSKLASSIFIKATION UL 94 HB

 

UL 94 HB test trial arrangement

UL 94 HB - testopstilling

 

Længden af teststykket er 5" (127 mm) og bredden er 0,5" (12,7 mm), tykkelsen må ikke overstige 0,5" (12,7 mm). Pladen er markeret ud for 1" og 4" målet. Pladen er fastspændt horisontalt i den ene ende, som vist på tegningen. Den anvendte brænder justeres således at den danner en 1" lang blå flamme. Flammen anbringes i en vinkel på 45gr. ind mod forkanten af pladen, således at ca. 1/4 af forkanten er inde i flammen. Flammen fastholdes i 30 sekunder, og fjernes derefter. Hvis teststykket brænder ind til1" linien inden de 30 sekunder udløber, fjernes flammen omgående. Denne test udføres på tre forskellige teststykker.

Det testede materiale klassificeres som UL 94 HB efter at flammen er fjernet, hvis:

A) Brandhastigheden ikke overstiger 1,5"/min (38,1 mm), ved en tykkelse på 0,120-0,500" (3,05-12,7 mm)
eller
B) Brandhastigheden ikke overstiger 3,0"/min (76,5 mm), ved en tykkelse på mindre end 0,120" (3,05 mm)
eller
C) Ilden dør ud før flammen når 4" linien.

Copyright
Legal Notice
FIBOX Make difficult easy